Veel Nederlandse bedrijven virtueel failliet

Verdacht veel terminaal zieke bedrijven weten zich in leven te houden, en leggen zo beslag op mensen en middelen. Daarnaast dwarsbomen ze gezonde bedrijven, en dat kost Nederland groei. De markt zou orde op zaken moeten stellen. Maar wetgeving, goedkoop krediet en gebrek aan ondernemerslust houden deze bedrijven in leven.

Misschien werkt ook u wel voor een terminaal ziek bedrijf. Een blik op de balansen kan dat aan het licht brengen. Het zijn bedrijven die al jarenlang verlies maken, of een negatief eigen vermogen voortslepen, en dus meer dood dan levend zijn. De zombies zijn met velen, blijkt uit berekeningen van het handelsinformatiebureau Credit Device. Ruim 82.000 Nederlandse bedrijven maken al drie jaar lang verlies. Ze zijn goed voor bijna 13 procent van alle vennootschappen. Nog talrijker zijn de 139.000 bedrijven met een negatief eigen vermogen (21 procent van alle vennootschappen). Een bedrijf met een negatief eigen vermogen kan zijn schulden nooit terugbetalen, zelfs niet als het al zijn bezittingen zou verkopen.

Schulden

En toch kunnen de zieke bedrijven blijven voortbestaan. De aandeelhouders hopen met vers geld het tij nog te kunnen keren. Soms worden verlieslatende bedrijven ook in leven gehouden door de bank, die hoopt alsnog haar geld terug te krijgen. De lage rente maken herfinanciering van lopende kredieten mogelijk. De bank blijft dan liever geld pompen in een ziek bedrijf dan een slecht krediet te moeten afschrijven. Maar voor de maatschappij zijn deze ondernemingen een verspilling van middelen, blijkt uit de balansen van de 139.000 bedrijven met negatief eigen vermogen. Deze bedrijven hebben gezamenlijk meer dan 205 miljard euro negatief eigen vermogen, houden 400.000 werknemers en 507 miljard euro aan activa gevangen in activiteiten zonder toekomst. Deze ondernemingen hebben een gezamenlijke schuld van 708 miljard euro.

Holdings

40.000 van bovengenoemde bedrijven hebben 2 of meer medewerkers in dienst. Het grootste deel van de vennootschappen met een negatief eigen vermogen zijn echter holdings en bedrijven zonder personeel. Opvallend is dat van het totale negatieve eigen vermogen van 205 miljard circa 75% toegerekend kan worden aan 500 bedrijven. In veel gevallen gaat dit om holdings van multinationals, die doorgaans geen personeel in dienst hebben in Nederland.

0
  Gerelateerde berichten
  • No related posts found.