RISICOANALYSE

De Risico-analysemodule verschaft in één oogopslag inzicht in alle risico-kerngegevens van het credit management binnen de organisatie. Welke debiteuren behoren tot de groep ‘wanbetalers’? Welke debiteur(en) draaien de meeste omzet? Hoe hoog is het saldo dat 120+ dagen openstaat? Het dashboard is een actuele weergave van parameters zoals: openstaand saldo, betalingsgedrag, kredietlimieten en historie. Deze informatie kan men gebruiken om kredietbeslissingen te verantwoorden, maar ook om nieuwe business opportunity’s te signaleren.

Wat is de betaaltermijn van mijn debiteuren? Op welke debiteur moet ik actie ondernemen en welke debiteuren vormen een bedrijfsrisico? Door interne en externe informatie uit de kredietinformatiedatabase met elkaar te combineren in de Risico-analysemodule ontstaat een 360-graden beeld van de debiteur. De module wordt in samenwerking met de klant opgezet en ingericht. Historie speelt een grote rol in het analyseren van risico’s. Daarom importeren wij éénmalig een historie van het betalingsgedrag van de debiteuren. Vervolgens wordt de interne informatie dagelijks up-to-date gehouden.

Een groot voordeel van de Risico-analysemodule is dat het betalingsgedrag van een debiteur die zaken doet met meerdere werkmaatschappijen binnen de organisatie, als één geheel wordt samengevat. Daarnaast is het voldoende om één keer externe kredietinformatie aan het debiteurendossier toe te voegen om een compleet beeld te krijgen. Interne informatie en externe informatie wordt gekoppeld op KvK-nummer of BTW-nummer en samengevat in het risicodossier.

Voor wie bestemd.

De Risico-analysemodule kan worden gebruikt als analyse instrument met de debiteurenbeheermodule DirectDebiteur en geeft inzicht in risico’s. Een sterk product in combinatie met kredietinformatie. Ook zonder DirectDebiteur een goed te gebruiken product. Door het totaalpakket van interne en externe informatie in te zetten ontstaat een sterk en effectief creditmanagement. De mogelijkheden van de Risicoanalyse worden optimaal benut binnen een concern met overlappende debiteuren.

Een online informatie tool

De dashboards van de Risico Analyse module geven een overzichtelijke toelichting op de saldilijsten, en betalingsgedragingen. Met één klik vanuit het dashboard is duidelijk welke debiteuren een risico vormen. De grafieken en tabellen zijn doorklik baar gemaakt, zodat de informatie steeds dieper kan worden geanalyseerd. Met een paar kliks is het risicodossier beschikbaar waarin de interne en de kredietinformatie data zijn opgenomen.

De combinatie van data

Wat moeten wij doen om de Risico Analyse module goed in te richten? Eenmalig leggen wij minimaal een jaar betalingsgegevens vast voor opbouw van historie. Voor een exacte verwerking van interne informatie is dagelijkse import van openstaande facturen noodzakelijk. Het is verstandig de stamgegevens te verrijken met een handelsregisternummer. De software combineert dan interne gegevens met kredietinformatie en de financiële data blijft actueel door een AlertService abonnement.

Met management informatie

Eén stap verder is de combinatie van de module Risico Analyse met de module management informatie. In de module management informatie kunnen queries worden gemaakt. Gemaakte rapporten kunnen worden opgeslagen en met een vaste frequentie in overeenstemming met de wensen van de klant per e-mail worden verzonden aan management en collega’s. De module kent rapporten in Excel en PDF rapporten waarbij matrices worden gecombineerd met grafieken.