Integratie interne data en kredietinformatie data

De steeds verder groeiende hoeveelheid data vergroot de vraag naar data-integratie. De integratie van data staat dan ook bovenaan op de wensenlijst van credit managers. Toch lopen zij hierbij vaak tegen problemen aan: ‘er is geen tijd op de IT-afdeling om een data-integratieproject te starten’, ‘de interne systemen beschikken over onvoldoende flexibiliteit om data uit andere systemen op te halen’, ‘de ontwikkelteams zitten in India of Oost Europa’ of ‘mijn project krijgt onvoldoende prioriteit’.

CreditDevice en DirectDevice zijn ervan overtuigd dat data-integratie en data-analyse voor elke organisatie een must is. Analyse is onmogelijk als benodigde gegevens niet snel beschikbaar zijn. Vanuit die overtuiging is het product Risico Analyse ontstaan. De Risico Analyse vormt het hart van onze data-integratie module. Een klant kan altijd gebruik maken van de Risico Analyse, zowel credit management software als kredietinformatie klanten hebben toegang tot het analyse-instrument.

Om goed gebruik te kunnen maken van de Risico Analyse dient men de volgende stappen te doorlopen:

Bepalen van de dataset

CreditDevice helpt met het bepalen van de dataset. Welke data is er bij de klant beschikbaar? Welke data kan worden geëxporteerd? Kan de data worden opgenomen in één bestand of zijn meerdere bestanden nodig?

Opbouwen historie

Betaalde facturen van een periode in het verleden vormen een belangrijk onderdeel voor het opbouwen van het betalingsgedrag van debiteuren over een langere periode. Een periode van twaalf maanden is vaak voldoende. Een historie van vierentwintig maanden behoort ook tot de mogelijkheden.

Up-to-date bestanden

  1. Beheren van interne informatie door een dagelijkse upload van een stambestand en de openstaande facturen.
  2. In bulkdata inkopen van alle klanten of van specifieke klantgroepen.
  3. Dagelijks actualiseren van de kredietinformatiedata door middel van de CreditDevice AlertService.
  4. Besluiten nemen op basis van de notificaties die de AlertService verstuurt.

Wat moet u doen om Risico Analyse te kunnen gebruiken?

Uw IT-afdeling dient de dataset te exporteren en dagelijks via een standaard communicatieprotocol op uw map op onze server te plaatsen. Vanaf dat moment zijn alle handelingen geautomatiseerd.