CreditDevice

HET CREDIT MANAGEMENT TEAM

CreditDevice is een kredietinformatie organisatie waarvan de activiteiten in 2001 zijn gestart. Het team van CreditDevice bestaat uit data-analisten, database-beheerders, programmeurs en service medewerkers. Een hechte groep collega’s die in staat is om een langdurige en een prettige relatie op te bouwen met onze klant. Onze klanten en onze medewerkers werken nauw samen en dit resulteert in stabiele relatie.
CreditDevice is er altijd van overtuigd geweest dat actuele financiële informatie een must is bij het tot stand komen van een transactie tussen twee bedrijven. Doen wij wél zaken of doen wij geen zaken met een nieuwe partij? Het kredietrapport bestaat al meer dan honderd jaar en is een onmisbaar product voor credit management afdelingen.

Het uitganspunt voor het opstellen van een kredietrapport zijn al heel lang gelijk. Ondanks de gelijkblijvende uitgangspunten van het kredietrapport is CreditDevice continu in overleg met haar klanten over productontwikkeling en productverbetering.

Oud en ervaren

Ons personeel is anders. Het bestaat uit een ideale mix van ‘oud en jong’. De oudgedienden hebben vele jaren ervaring bij kredietinformatie organisaties. Zij hebben zowel nationaal als internationaal hun sporen verdiend. Hun internationale netwerk heeft nog steeds invloed op de productontwikkeling van CreditDevice. Er is veel internationaal contact over de markt, de producten en de marketing.

Jong en fris

De opgeleide jonge medewerkers leren dagelijks van de oudgedienden en houden hen tegelijkertijd jong van geest. De jonggedienden dragen actief oplossingen aan die berusten op moderne of nieuwe technieken. Zij houden onze organisatie fris, modern en onze producten actueel. De research om na te denken over toekomst en de strategie van CreditDevice ligt in handen van de jonggedienden.

Het development team

Ons team van programmeurs is bedreven in het opzetten van complexe databases en het bouwen van slimme webservices. Deze stellen ons in staat om snel te reageren als onze data-analisten besluiten significante wijzigingen in de data door te voeren. Door onze moderne technologie levert CreditDevice 99% de kredietrapporten online.

De data-analisten

Ons team van data-analisten waken over de kwaliteit van het kredietrapport. Er blijft altijd beperkt handwerk bij het beheer van een database. Handwerk is een onderdeel van onze kwaliteitsgarantie. Het verbeteren van onze CreditDevice score en de kredietlimiet berekening vraagt de meeste tijd van de data-analisten.