CREDIT MANAGEMENT SOFTWARE

De kern van credit management software is het organiseren van acties om klanten aan hun betalingsverplichtingen te laten voldoen. Acties worden gebundeld in een workflow, binnen een workflow zijn de belangrijkste vaste componenten schriftelijke sommaties (per e-mail en per post) en telefonische sommaties. Uit al deze acties ontstaat interactie met de klant over de onbetaalde facturen.

Efficiënt debiteurenbeheer

Voor het aanmaningsproces wilt u niet al uw klanten op dezelfde manier/termijn benaderen. Daarom is het binnen onze credit management software mogelijk om een workflow te koppelen aan een klantgroep. Dit stelt u in staat om met grote klanten anders te communiceren dan met uw kleine klanten. Met een gedifferentieerde aanmaningstrategie wordt het beste resultaat geboekt.

Functionaliteiten

Hieronder een overzicht van de meest gebruikte functies in DirectDebiteur credit management software.

Notities vastleggen

Notities kunnen op verschillende niveau’s worden vastgelegd. De meest gebruikte methode is de factuurnotitie. Deze methode geeft direct inzichten als de historie wordt nagelopen.

Klachten

Beschikt u niet over een klachtenregistratiesysteem, dan kunt u de disputen in DirectDebiteur beheren. In de functie ‘klachtenbeheer’ kunnen klachten (over facturen) organisatie breed worden ingezien, gecommuniceerd en afgehandeld.

Interne communicatie

Een belangrijk onderdeel van het beheren van openstaande facturen is de communicatie met collega(s). Vanuit DirectDebiteur kan men rechtstreeks met verkopers communiceren en hierin klant gerelateerde informatie bijvoegen.

Betalingstoezeggingen

De toezegging tot betaling kan in DirectDebiteur worden vastgelegd en beheerd. Door middel van de Agenda-functie houdt men overzicht over de lopende en geëxpireerde betalingstoezeggingen.

Documentbeheer

Met één handeling kan een document op een lokale PC of server naar het dossier van een klant worden gesleept.

Communicatie buiten workflow

Soms is communicatie buiten de workflow om noodzakelijk. Een additionele brief of e-mail aan de klant of een extra telefoon gesprek inplannen behoort in DirectDebiteur tot de functionaliteiten.

Betalingsregelingen

Bij cashflow problemen van de klant kan worden besloten om een betalingsregeling te treffen. Betalingsregelingen zijn in DirectDebiteur gemakkelijk en geheel flexibel op te zetten en te beheren. Termijnen en bedragen zijn flexibele componenten.

Taken

Een belangrijk onderdeel van het beheren van openstaande facturen is de communicatie met collega(s). Vanuit DirectDebiteur kan men rechtstreeks met verkopers communiceren en hierin klant gerelateerde informatie bijvoegen.

Dossierkoppelingen

Met dossierkoppelingen legt de gebruiker op klantniveau de relatie tussen verschillende werkmaatschappijen. Voor het beheer ontstaat een handig overzicht van saldo’s binnen de groep bedrijven waarmee zaken wordt gedaan.

Meerwerk

Wensen van klanten kunnen bijna altijd door ons team van programmeurs worden ontwikkeld. Het is wél altijd ons doel om een generieke oplossing te maken. Deze werkwijze voorkomt problemen bij het beheer van onze releases.