Gegevens beheren.

Met behulp van de ontvangen wijzigingen kan de masterdata
worden aangepast.

ALERTSERVICE

De Alertservice van CreditDevice maakt melding van de wijzigingen met een specifieke noodzaak: verlaging of verhoging van het kredietadvies, wijzigingen in betalingsgedrag, afwijkingen in financiële cijfers en natuurlijk een insolventie. Positieve en negatieve wijzigingen van de kredietlimieten sturen het beheer van de interne kredietlimieten en het beperken van de financiële risico’s.

De notificaties stellen debiteurenbeheerders en creditmanagers ook in staat, bij het gebruik van DirectDebiteur, om automatisch een beslissing te nemen over de manier van sommeren van een klant.

Financiële risico’s beperken

Debiteuren op tijd aansporen tot betaling dankzij waarschuwingen op basis van actuele informatie.

Limieten tijdig bijwerken

Bijtijds limieten bijwerken of leverstop doorvoeren door notificaties van verlagingen in het kredietadvies.

Omzetgroei stimuleren

Salesorganisatie aansturen door middel van verhoogde omzetcijfers van debiteuren.

Integratie met Risico-analysetool

Wijzigingsnotificaties vanuit Alertservice kunnen zowel per e-mail als middels de Risico-analysetool worden gecommuniceerd.